För vem är detta
program påtänkt?

Om arbetsgivaren kräver fördjupad kunskap i svenska språket, eller bransch-specifik terminologi så kan STS Rekrutacja erbjuda kompletta lösningar genom ett 4 månaders språkkurs.

Detta är en väsentlig investering i framtiden

I vissa fall är det avgörande att inte bara kommunicera obehindrat på svenska, utan att flytande och intuitivt känna nyanserna. Likaså är det ett absolut krav att känna till yrkestermer. Bland annat inom medicin, farmakologi, bank och finans, forskning eller inom flygledaryrket med sina mycket specifika termer både på engelska och svenska.

Gemensamt är att fel uppfattade ord kan bli ödesdigra.

Beroende på grundläggande språkkunskaper täcker grundkursen 3 månader, med ytterligare en månads lektioner inom specialiserad branschterminologi.

Det bör här påpekas att arbetsgivaren i detta fall skriver under ett anställningsavtal och förväntar sig en långsiktig anställning. Allt detta kommer att vara tydligt för båda parter under rekryteringsprocessen.

Steg

1

Kontakta STS Rekrytering via telefon, email eller använd kontaktformuläret härunder.

Det här är den första kontakten, och du och STS kan svara på de grundläggande frågorna.

Steg

2

STS Recruitment organiserar en video-intervju mellan arbetsgivaren och sökanden, tillsammans med våra svenska partners som tredje part. Tillsammans kan vi se över listan över frågor och förklaringar som svenska arbetsgivare anser vara viktiga och var ni kan ställa frågor.

STS rekrytering kommer att informera sökanden vilken dokumentation som behövs för att fortsätta, och också begära att sökanden beställer ett uttalande från polisen och 2 referenser från dina tidigare arbetsgivare. 

Steg

3

Du kan också använda kontaktformuläret du ser här.

Nödvändig dokumentation kan läggas till, helst i .pdf-format.

Steg

4

Det sista steget i rekryteringsprocessen är avtalet mellan arbetsgivaren och sökanden, varefter språkutbildning påbörjas och förväntas fullförd enligt plan. Lektioner kan äga rum i vår lokal här, i Torun eller i Sverige, där vi har lärare med många års erfarenhet.

Programmet är intensivt, äger rum dagligen och omfattar  350-400 timmar.

Stäng meny