För vem passar detta?

Denna sida är ägnad anställningar 

där enbart bas-engelska är påkrävt.

Omedelbar anställning där du behöver lite eller ingen språkutbildning. STS Rekrutacja kan även erbjuda online kurser samt vår egenutvecklade Smartphone App för kompletterande självstudium även efter en anställning. 

Fråga oss för mera info.

Detta är fallet när en arbetsgivare i Sverige måste fylla en ledig tjänst utan att vänta på gjenomgånget 4-månaders kurs, och arbetssökanden är bekant med det språk som arbetsgivaren kräver, främst engelska och svenska. Om du väljer att förbättra ditt språk använder till exempel Skype och/eller vår egen smartphone Android App (iPhone kommer). I det här fallet tar vi ut avgifter för lektioner och en mindre engångsavgift för App-licensen.

 

Steg

1

Kontakta STS Rekrytering via telefon, email eller använd kontaktformuläret härunder.

Det här är den första kontakten, och du och STS kan svara på de grundläggande frågorna.

Steg

2

STS Recruitment organiserar en video-intervju mellan arbetsgivaren och sökanden, tillsammans med våra svenska partners som tredje part. Tillsammans kan vi se över listan över frågor och förklaringar som svenska arbetsgivare anser vara viktiga och var ni kan ställa frågor.

STS rekrytering kommer att informera sökanden vilken dokumentation som behövs för att fortsätta, och också begära att sökanden beställer ett uttalande från polisen och 2 referenser från dina tidigare arbetsgivare. 

Steg

3

Du kan också använda kontaktformuläret du ser här.

Nödvändig dokumentation kan läggas till, helst i .pdf-format.

Stäng meny