Polen.
Grannen du trodde
att du kände till...

...men det är så mycket mera att veta.

"Its the economy, stupid..."

USA’s president Bill Clinton yttrade dessa ord i en intervju på 90-talet, och beskriver utmärkt vad som styr folks röstande i val. Och polacker har i åratal ”röstat med fötterna” och arbetar i dag på alla andra platser än just Polen. Storbritannien och Skandinavia är de övervägande målen. 

Polacker har i dag ett antal utmaningar som vi inom Norden i stort är förskonade från. Främst gäller detta jobb, ett bristfälligt socialt skyddsnät och till sist dom låga pensionerna. Just lönerna har inte hängt med i en av EU’s snabbast växande ekonomier sen medlemskapet i EU. 

Till detta kommer byråkrati, och brist på effektiv styrning av företag. 

Brexit, eller inte Brexit?

Storbritannien har en betydande andel av de emigrerade polackerna, vars framtid f.n. är osäker. Dersom det går mot en ”hård Brexit” finns möjligheten att många söker sig till jobben i Skandinavien, och engelsktalande har lättare att hitta bra jobb. Men även här er det en stor fördel att tala flytande svenska, och det är ett krav inom många yrken. 

STS Rekrutacja har detta som en specialitet. Hör gärna av er på Kontakta oss eller direkt på mail eller telefon.

Minimilönerna för heltidsjobb 

ligger på runt 2200 PLN 

(ca 5000 SEK) brutto

 

Genomsnittet för heltids jobb är ca.3000 

PLN brutto, eller drygt 7200 SEK (2010)

 

Lägsta pensionen för många 

kan ligga på låga 700 PLN (ca 1600 SEK)

 

Polska högskolor och Universitet har ett gott omdöme internationellt, och inom medicin och dental-teknik är Polen ett föregångsland, även om lönenivån också här är ett hinder. Många inom medicin och vård söker sig utomlands.

Stäng meny